Vlaganje v Diamante in Briljante Certifikati GIA – HRD – IGI

loader-large

 

Kako izbrati naložbene diamante? Kaj iskati in kje kupiti? Kakšne so cene in kako vrednotimo diamante?

Pred vami je vodič, ki vas bo seznanil s pravili za izbiro ustreznega diamanta.

Zavarujmo svoje prihranke z vlaganjem v diamante

V času svetovne gospodarske krize je izjemno pomembno, da zaščitimo svoje prihranke in si hkrati zagotovimo ustrezno donosnost. Težko prigarani prihranki so pogosto edino zagotovilo za našo prihodnost, zato je pri izbiri ustrezne naložbe potrebna velika previdnost. Odločiti se za dobro naložbo, s katero lahko oplemenitimo naše prihranke, ni vedno lahka naloga. Prav nasprotno, zaradi perečih težav v bančnem sektorju in borznih zlomov se dandanes težko odločimo za pravo naložbo. Pomislimo samo na visoko tveganje pri vlaganju v delnice, negotove donosnosti obveznic, nepredvidljiv inflacijski trend ali porast indeksa cen življenjskih potrebščin. Vse to so razlogi, zakaj je danes smiselno razmisliti o naložbi v diamante. Diamant je simbol ljubezni, čarobni kamen, ki ga imamo pogosto zgolj za zelo pomembno darilo. Vendar je lahko tudi odlična oblika naložbe z jasno opredeljenimi pravili in svojim lastnim trgom.

Vlagatelju, ki se prvič sooča z vlaganjem v diamante, se porajajo številna vprašanja:

Se splača vlagati v diamante? Je pravi čas za vlaganje v diamante? Kaj moram upoštevati, preden se  odločim za nakup dragega kamna? Pa tudi: Kako vlagamo v diamante? Kako izbrati naložbeni diamant? Katera merila morajo biti izpolnjena? Na koga se lahko obrnem? Koliko je smotrno vložiti? V nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov in odgovorov na ta vprašanja.

Vse, kar morate vedeti o naložbenih diamantih

Zakaj se splača vlagati v diamante

Vlagati v diamante pomeni, da v majhno, premično dobrino vložimo tisti del prihrankov, ki jih v naslednjih petih do desetih letih ne bomo potrebovali, ter jih na ta način zaščitimo pred inflacijo in devalvacijo, političnimi vplivi ter naravnimi in drugimi nesrečami. S tem se tudi izognemo morebitnim skušnjavam po tveganih špekulativnih naložbah. Tako si zagotovimo nekakšno »prijetno« življenjsko zavarovanje, svojim otrokom in vnukom pa zagotovimo neobdavčeni kapital.

Vlaganje v diamante je idealna rešitev za tiste vlagatelje, ki si predvsem želijo biti brez skrbi, zaradi sledečih dejstev:

  1. 1. Diamant ima najvišjo vrednost glede na prostorninsko enoto.
  2. Vrednost diamanta je relativno stabilna, s težnjo enakomerne rasti. Tržna vrednost diamanta namreč teži k naravni rasti, tudi zaradi progresivnega upada proizvodnje. Od obdobja po drugi svetovni vojni do danes je trg diamantov zabeležil en sam pretres, in sicer v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Razmere, kot so gospodarska kriza v nekaterih evropskih državah, padci tečajev vrednostnih papirjev na mednarodnih borzah poleti 2011 inkriza državnih obveznic, vlagatelja samo še bolj prepričajo, da svoje prihranke usmeri v varne naložbe. Glede na analizo, ki jo je izdelala pomembna investicijska banka, povpraševanje po diamantih in njihova vrednost, ki sta utrpela upočasnitev rasti zaradi svetovne svetovna pandemija zaradi covida 2020/2021, od leta 2022 spet naraščata. V tem trenutku se torej splača kupovati diamante, saj je gotovo, da bodo cene, ob izboljšanju gospodarskih razmer, rasle, kot se je dogajalo doslej.
  3. Diamant je izjemno redka in prestižna dobrina, ki ima to lepo lastnost, da lahko v njej »uživamo«, dokler jo imamo v lasti.
  4. Vrednost diamantov ni izpostavljena političnim vplivom in vplivom valutnega trga. Prav nasprotno, saj ljudje v času krize na mednarodnih finančnih trgih iščejo varno zatočišče za svoje naložbe. Trg diamantov je še vedno podvržen oligopolni logiki, kar pomeni, da lahko zgolj peščica družb na svetu vzdržuje konstantno napetost na trgu in tako zagotavlja neprestano rast cen. To je ena od značilnosti, zaradi katere velja diamant za zelo varno naložbo, medtem ko druge oblike naložb, kot so obveznice, zlato ali nepremičnine, kažejo znake izgube vrednosti.
  5. Diamant je premična dobrina, ki je izplačljiva po vsem svetu, tudi tam, kjer so politične in socialne razmere najbolj zaostrene. Omogoča, da imamo svoje prihranke vedno v rokah in tako v vsakem trenutku pod nadzorom. Gre za izjemno varno naložbo najvišjega razreda. Prednost diamantov je tudi v majhnih merah glede na visoko vrednost, ki jo imajo. Prav zaradi teh značilnosti in dejstva, da jih lahko preprosto skrijemo, je bilo diamante mogoče zlahka prenesti v dramatičnih trenutkih zgodovine, ko drugih naložbenih dobrin, kot so hiše ali umetniške slike, ni bilo možno prevažati in so bile pogosto zaplenjene. Diamant je naložba, ki je enostavno prenosljiva in se lahko prodaja po vsem svetu, vendar pod pogojem, da ga vedno spremlja mednarodni certifikat, ki zagotavlja njegovo pristnost. To je pomembno zagotovilo za vašo lastno varnost in varnost vaše družine.
  6. Diamant z veljavnim certifikatom lahko kotira na mednarodnih trgih, njegovo kotacijo pa lahko vlagatelj spremlja na mednarodnem seznamu Rapaport Diamond Report, ki tedensko objavlja cene diamantov, ki kotirajo na glavnih svetovnih borzah diamantov. Vlagatelj lahko okvirno vrednost diamantov zlahka preveri v raznih finančnih časnikih.
  7. Diamant je dobrina, ki se lahko na trgu prosto giblje. Podvržen je obdavčitvi z DDV-jem. Hramba in prevoz diamanta sta enostavni, je nepokvarljiv in ne zahteva nikakršnega vzdrževanja. Diamant ni podvržen davku na kapitalski dobiček in dedovanje. Vlagatelju ni treba plačevati nobenih vstopnih in izstopnih provizij ali kakršnihkoli drugih letnih stroškov. Diamant zagotavlja brezskrbnost in varnost tudi v najbolj negotovih razmerah.
  8. Naložba v diamant je etična naložba. Družba Davisgioielli ponuja samo t. i. »nekonfliktne« diamante, kar pomeni, da so kupljeni od zakonitih virov, ki niso vključeni v financiranje različnih konfliktov in so v skladu z resolucijami Združenih narodov.

STABILNOST KOTACIJ

Zakaj cena diamantov raste v normalnih obdobjih in ohranja vrednost v obdobjih svetovne gospodarske krize?

Kot že omenjeno, je trg diamantov še vedno podvržen oligopolni logiki, kar pomeni, da lahko zgolj peščica družb na svetu vzdržuje konstantno napetost na trgu in tako zagotavlja neprestano rast cen. To je ena od značilnosti, zaradi katere velja diamant za zelo varno naložbo, medtem ko druge oblike naložb, kot so obveznice, zlato ali nepremičnine, kažejo znake izgube vrednosti.

Na trgu diamantov, ki je danes na letni ravni vreden 13 milijard ameriških dolarjev, prevladujeta dve družbi, De Beers in Alrosa, prva s 40-odstotnim in druga s 25-odstotnim deležem. Sledijo južnoameriška družba Rio Tinto z 18-odstotnim, angleško-avstralska družba BHP Billiton s 6-odstotnim in ameriška družba Harry Winston s 3-odstotnim deležem. Preostanek je porazdeljen med druge, manj pomembne proizvajalce.

Družba De Beers (prek svoje prodajno-promocijske podružnice DTC (Diamond Trading Company), ki izhaja iz ukinjene družbe Central Selling Organisation) je do pred nekaj leti nadzirala celo 90 odstotkov trga, kar je bil absolutni monopol. Po uveljavitvi ruske družbe Alrosa se je delež družbe De Beers nekoliko zmanjšal, njene metode delovanja na trgu pa so ostale nespremenjene. Količino surovih diamantov, namenjenih za obdelavo, uravnava glede na razmere na trgu, tako da lahko kotacije dragih kamnov znotraj industrije ostanejo nespremenjene tudi v obdobjih hude gospodarske depresije in tako ne utrpijo padcev.

Tako je lažje razumeti, kako se vrednost diamantov vzdržuje in zakaj je od leta 1984 vse do danes enakomerno rasla v povprečju za 7 odstotkov na leto. To samo potrjuje dejstvo, da je naložba v diamante varna in zanesljiva.

TRG DIAMANTOV

Trg diamantov je poseben trg, na katerem so »borze« le mesta zasebnega trgovanja in ne odražajo cen, ki jih določa tržna menjava med prodajalcem in končnim potrošnikom. To pa pomeni, da borzne vrednosti določajo okvirne cene zgolj v okviru borze diamantov.

ALI JE ZDAJ PRAVI ČAS ZA VLAGANJE V DIAMANTE?

Zdi se, da je tako! Trgovanje z diamanti se je zaradi krize v letu 2008, ki je prizadela številne gospodarske sektorje, dejansko upočasnilo, vendar je po letu 2009 ponovno oživelo. Kljub vsemu je tudi ta sektor utrpel škodo zaradi t. i. emocionalne reakcije trga na svetovno gospodarsko krizo. Številni vlagatelji so na borzah v nekaj dneh dejansko izgubili velik del svojih prihrankov in so posledično želeli nagonsko zaščititi preostanek svojega kapitala. Prav v tem času potreba po zaščiti prihrankov vlagatelje še bolj približuje trgu diamantov.

GLEDE NA SEDANJO SITUACIJO V SVETU, KAKŠEN BO TREND TRGOVANJA Z DIAMANTI V PRIHODNJIH LETIH?

Do danes je vrednost diamantov iz leta v leto enakomerno rasla za 7 odstotkov letno (po podatkih italijanskega časnika Il Sole 24 Ore). Leta 2008 pa se je rast cen diamantov zaradi nedavnih dogodkov, ki so pretresli celotno svetovno gospodarstvo, ustavila. Kaj takega se ni zgodilo vse od naftne krize leta 1975. V obdobju med oktobrom 2008 in marcem 2009 se je povpraševanje upočasnilo, zaradi česar je družba De Beers zmanjšala proizvodnjo (z zmanjšanjem izkopa diamantov iz rudnikov), medtem ko se je družba Alrosa odločila, da svoje že izkopane diamante shrani. Na ta način sta družbi ponovno vzpostavili cenovno ravnovesje. Decembra 2010 pa je trgovanje ponovno oživelo in cene diamantov konstantno rastejo.

Kje kupiti diamant in kakšna je njegova ustrezna cena?

Zelo pomemben vidik pri nakupu je resnost in strokovnost podjetja, ki diamante prodaja. Prvo pravilo je zaupanje v predlagatelja naložbe. Takšno podjetje mora zaupanje upravičiti tako, da ponuja diamante s certifikati, potrjenimi s strani uglednih laboratorijev, ki so priznani po vsem svetu. Predlagana naložba pa mora biti zasnovana tako, da vlagatelju po potrebi omogoča hitro in preprosto unovčitev diamantov. Poleg tega mora biti pri naložbi nabavna cena diamanta v skladu s tržno ceno (primerjava cen dragih kamnov z enakimi značilnostmi nam omogoča izbiro najbolj konkurenčnega podjetja). Če povzamemo, je uspešnost naložbe odvisna od resnosti podjetja, pri katerem smo diamant kupili.

KAJ IZBRATI IN KOLIKO VLOŽITI

Predvsem je pomembno, da izberemo diamante z določenimi in natančno opredeljenimi lastnostmi. Spomnimo, da se 80 odstotkov izkopanih diamantov uporablja v industriji, samo 20 odstotkov pa jih zbrusijo v dragulje. Od tega je samo med 1 in 1,5 odstotka takih, ki imajo značilnosti naložbenih diamantov. Naložba v diamante je srednje- do dolgoročna naložba, vendar pa naj ne bi trajala manj kot pet let, saj je trend rasti cen diamantov počasen in postopen. Diamantov načeloma ne moremo obravnavati kot špekulativno naložbo, temveč bolj kot zavarovanje svojih prihrankov, kar je trenutno, v času mednarodne gospodarske krize, zelo aktualen argument. Prav v teh razmerah zaznavamo povečanje zanimanja za vlaganje sredstev v varne naložbe.

Načeloma je priporočljivo v diamante vložiti od 20 do 30 odstotkov premoženja. Dejstvo je, da so z razpršitvijo naložbenega portfelja naložena sredstva bolj porazdeljena in s tem bolj varna in donosna.

UPOŠTEVAJOČ 4 C-je, KAKŠNE ZNAČILNOSTI MORA IMETI NALOŽBENI DIAMANT?

BARVA: Priporočljivo je izbrati barvo med F (izjemno fina belina) in G (fina belina). To pa zato, ker bolj kot gremo po lestvici navzgor, manjše je tržišče, na katerem lahko diamant prodamo, če bi se morebiti odločili za prodajo. Če pa izberemo diamant pod barvo I, so rumenkasti odtenki vidni že s prostim očesom.

ČISTOST: Priporočljivo je izbrati samo diamante z najvišjo stopnjo čistosti IF (Internally flawless oziroma brez notranjih nepravilnosti).

BRUS: Za dobro naložbo je priporočljiva najbolj klasična oblika brusa, tj. okrogli briljantni brus. Pomembno je tudi, da kakovost in proporci brusa izpolnjujejo mednarodna merila, ki jih določajo gemološki laboratoriji.

TEŽA: Pri naložbah v diamante je priporočljivo izbrati kamne, ki tehtajo med pol in dvema karatoma, saj lahko takšne diamante najlažje odprodamo.

V primeru velikih naložb je priporočljivo izbrati več diamantov z zgoraj navedenimi značilnostmi namesto enega samega diamanta v vrednosti celotnega zneska naložbe. Tako lahko po potrebi odprodamo samo del diamantov.

CENA: Priporočljivo je, da naložba ne prekorači vrednosti nad 15.000 ali 20.000 EUR za posamezen diamant.

CERTIFIKAT: Diamant mora spremljati gemološka analiza, izdana s strani svetovno priznanega laboratorija. Ta omogoča natančno kvalifikacijo diamanta in posledično določitev njegove tržne vrednosti.

GEMOLOŠKI LABORATORIJI: KDO ODLOČA

Izjemnega pomena je, da potencialni vlagatelji v diamante vedo, kateri gemološki laboratorij je izdal certifikat za diamant. Diamanti s certifikatom mednarodno priznanih laboratorijev zagotavljajo trgovanje in enostavno prodajo po vsem svetu. Certifikat omogoča, da lahko diamant kadarkoli identificiramo, saj so v njem navedeni vsi parametri za ugotavljanje kakovosti (čistost, barva, brus in teža) in istovetnosti kamna, ki so potrebni za določitev njegove cene v vsakem trenutku.

Najpomembnejši gemološki laboratoriji so:

H.R.D. (Hoge Raad voor Diamant) Laboratorij iz Antwerpna, ki je priznan in spoštovan v Evropi in po svetu. Izdaja potrdila za vse karatne mere in pečati kamne.

G.I.A. (Gemological Institute of America) Najbolj znan laboratorij v Združenih državah Amerike. Analizira samo kamne z večjo karatno vrednostjo in ne pečati kamnov.

I.G.I. (International Gemological Institute – Antwerpen in New York) Gemološki laboratorij za analize kamnov z glavnima sedežema v Antwerpnu in New Yorku. Pečati kamne ne glede na karatno vrednost.

Ali gemološki certifikat povečuje vrednost diamanta?

Gemološki certifikat vrednosti diamanta ne poveča, vendar pa zavaruje potrošnika, saj potrjuje pristnost in posebne značilnosti diamanta. Iz tega razloga je ta dokument zelo dragocen. Če je certifikat izdala mednarodno priznana neodvisna gemološka institucija, certifikat olajša proces ustreznega vrednotenja diamanta kjerkoli na svetu.

Za več informacij, prosimo, da posljete email na naslednji naslov: E-MAIL

Hvala

_____________________________________________________________________________________________

© 2022 | Davisgioielli Group 1962 |  www.davisgioielli.com 

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...